Program naše šole

Kaj vse zajema RaP?

Nov koncept razširjenega programa zajema nekatere dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot:

  • neobvezne izbirne predmete (umetnost, računalništvo, šport, tehnika)
  • neobvezni izbirni predmet tuji jezik
  • interesne dejavnosti
  • pevski zbor
  • dopolnilni pouk
  • dodatni pouk
  • individualno in skupinsko pomoč
  • podaljšano bivanje
  • jutranje varstvo
  • kolesarski izpit

VSE TE DEJAVNOSTI SEDAJ IMENUJEMO RaP.