Spretni prsti

Aktivnost smo pričeli s kratko čarovniško predstavo učitelja, v kateri je pokazal osnovne čarovniške trike. Nekaj trikov je učencem tudi razložil. Kasneje so se sami preizkusili v nastopanju že naučenih trikov. 

Posredujem prvi in pomagam

Z učenci smo se pogovarjali o prvi pomoči. Posvetili smo se situaciji, kjer pomagamo nekomu, ki je izgubil zavest. Bolj natančno, posvetili smo se opažanju življenjskih znakov in položaju za nezavestnega. Zelo je bilo zanimivo, ko so se vsi posamezniki preizkusili v vlogi nezavestnega in kasneje v vlogi tistega, ki rešuje. Sprva se jim je vse zdelo smešno, nato pa so delo vzelo resno in z interesom. 

Učitelj Luka

Uživamo in RaP-amo

Pri izvajanju programa RAP – GIBALNE IGRE, SAMOSTOJNO SE UČIM smo spoznali igre, ki so bile že nekoč zelo priljubljene in so ostale priljubljene vse do danes. Te igre so, kdo se boji črnega moža, gnilo jajce ter poplava, potres, lava. 

Pri izvajanju programa RAP – ŠPORT PO LETNIH ČASIH, smo z učenci že pričeli z izvajanjem. Najprej smo se pogovorili o tematiki, ki jo bomo imeli skozi vse leto. Pri tej aktivnosti se bomo posvetili različnim športom, ki so nekako najbolj značilni za določeno časovno obdobje leta. Ker je na dan naše aktivnosti deževalo smo ostali v telovadnici. Učenci so zelo zainteresirani in skupaj se že veselimo naslednje ure.  

Pri izvajanju programa RAP – ŠPORT ZA ZABAVO, smo z učenci že pričeli z izvajanjem. Najprej smo se pogovorili o tematiki, ki jo bomo imeli skozi vse leto. Pričeli smo z igrami z žogo. Prvo uro smo igrali nogomet. Ker je bilo veliko učencev smo se razdelili v tri skupine in odigrali turnir. Ekipa, ki je počivala pa je izbrala enega, ki je bil sodnik. Učenci so se zelo zabavali in so bili zelo pridni. 

učitelj Luka

Žongliranje s tremi žogicami

Pri izvajanju programa RAP – ŽONGLIRANJE IN DRUGE AKROBATSKE PRVINE, smo prejšnjo uro izdelovali žonglerske žogice. Danes smo se že učili žongliranja s tremi žogicami, nekaterim je to tudi uspelo. Naslednjič se bomo žongliranja s tremi žogicami skušali naučiti do konca in bomo spoznali keglje in monokolo. 

učitelj Luka

Spretni prsti

Pri izvajanju programa RAP – FITNES, smo z učenci že pričeli z izvajanjem. Pri prvi uri smo se učili čarovniškega trika s skodelicami in žogicami. Učenci so delo vzeli zelo resno in se zraven zabavali. 

RAP – SPRETNI PRSTI (15.9.2021)

Aktivnost smo pričeli z učenjem še enega čarovniškega trika, kjer smo uporabljali samo papir. Učenci so celo uro vadili, potem pa vsak posamezno nastopali pred razredom. Zelo smo uživali in se že veselimo naslednjega srečanja, kjer se bomo učili novih prstnih spretnosti. 

učitelj Luka

Gibalne igre – samostojno se učim

Pri izvajanju programa RAP – GIBALNE IGRE, SAMOSTOJNO SE UČIM, smo z učenci že pričeli z izvajanjem. Z mlajšimi učenci, smo se odpravili v naravo in sicer v naš prelep, šolski parkec, kjer smo izvajali različne športne aktivnosti in se ob tem pogovarjali. Kasneje so učenci kar sami predlagali igre, ki bi jih izvajali naslednjič. Ob izvajanju smo vsi skupaj zelo uživali. 

Žogarije in druge akrobatske prvine

Pri izvajanju programa RAP – ŽONGLIRANJE IN DRUGE AKROBATSKE PRVINE, smo z učenci že pričeli z izvajanjem. Najprej smo si naredili žonglerske žogice, s katerimi smo se kasneje učili žonglirati. Fantom se je žongliranje zdelo zelo zanimivo. Nekateri so že po prvi uri osvojili žongliranja s 3 žogicami.  

Učitelj Luka

Fitnes

Pri izvajanju programa RAP – FITNES, smo z učenci že pričeli z izvajanjem. Sprva smo se lotili pospravljanja galerije in pripravljanja prostora za fitnes. Nato smo uredili fitnes naprave, ki so nam bile na voljo. Vsako napravo smo razporedili na svoje mesto. Ker je bila ura prekratka bomo z urejanjem fitnesa nadaljevali naslednjič. Upamo tudi, da bomo že spoznali osnove fitnesa in pričeli z vadbo. Zelo smo uživali in že komaj čakamo na naslednjo uro. 

učitelj Luka