Pisma staršem – Pisma šoli

Kot ob koncu vsakega šolskega leta delamo bilanco, ki nam bo pomagala pri našem razvoju – vsakega posameznika in šole kot institucije. Naše skupne vrednote, v katere kot tim verjamemo, se zaradi zunanjih okoliščin ne spreminjajo. Še vedno verjamemo v znanje, v individualizacijo in iskanje talentov pri vsakem posamezniku ter razvijanje veščin pomembnih za življenje. Hkrati velik pomen dajemo skrbi za zdravo življenje z vsemi komponentami: gibanjem, aktivnim, kvalitetnim preživljanjem prostega časa, zdravim prehranjevanjem in mentalnim zdravjem v povezavi s kvalitetnimi medčloveškimi odnosi in nenazadnje s skrbjo za naš čudovit planet.