Uživamo in RaP-amo

Pri izvajanju programa RAP – GIBALNE IGRE, SAMOSTOJNO SE UČIM smo spoznali igre, ki so bile že nekoč zelo priljubljene in so ostale priljubljene vse do danes. Te igre so, kdo se boji črnega moža, gnilo jajce ter poplava, potres, lava. 

Pri izvajanju programa RAP – ŠPORT PO LETNIH ČASIH, smo z učenci že pričeli z izvajanjem. Najprej smo se pogovorili o tematiki, ki jo bomo imeli skozi vse leto. Pri tej aktivnosti se bomo posvetili različnim športom, ki so nekako najbolj značilni za določeno časovno obdobje leta. Ker je na dan naše aktivnosti deževalo smo ostali v telovadnici. Učenci so zelo zainteresirani in skupaj se že veselimo naslednje ure.  

Pri izvajanju programa RAP – ŠPORT ZA ZABAVO, smo z učenci že pričeli z izvajanjem. Najprej smo se pogovorili o tematiki, ki jo bomo imeli skozi vse leto. Pričeli smo z igrami z žogo. Prvo uro smo igrali nogomet. Ker je bilo veliko učencev smo se razdelili v tri skupine in odigrali turnir. Ekipa, ki je počivala pa je izbrala enega, ki je bil sodnik. Učenci so se zelo zabavali in so bili zelo pridni. 

učitelj Luka